Tatar Yapı LoftUp 7.60, Kıble Sokak No: 19/21 Kat:4 Daire: 20 Serifali İstanbul
Direk Hat: 0545 299 9384

УСЛУГИ ЗА ПОДДРШКА ЗА ОДРЖУВАЊЕ

УСЛУГИ ЗА ПОДДРШКА ЗА ОДРЖУВАЊЕ

Можете да ги добиете услугите за одржување и поправка на ИТ компонентите во вашата организација, нудејќи ги од нашата компанија. Можете да ангажирате вработени со скратено работно време, со полно работно време или со кратко работно време и да плачете за услугите за поддршка што ви се потребни.

УСЛУГИ ЗА ПОДДРШКА ЗА ОДРЖУВАЊЕ